Де знайти матеріали про справжнє характерництво?

Третій принцип характерників вказує па поле діяльності, яке вони обирали у своєму житті: «Три речі мають значущість: твоя земля, твій народ і твоє серце».

Зупинка часу і перехід в іншу просторову мірність

Зупинка часу та перехід в іншу просторову мірність досягалася такою практикою. Вибирали над водою високу кручу, з якої не було видно низу. Молодому козакові давали в руки палицю, яку він повинен був тримати перед собою двома руками, і пропонували бігом спуститися з кручі. Під кручею робився схований від очей виямок, де стелили солому, тож козак на ту солому і падав, відірвавшись від кручі. Але незнання цього козаком призводило у момент відриву його ніг від кручі до «зупинки світу», бо попереду вже нічого не очікувалось, окрім вірної загибелі. Так взнавали те, що стоїть за межею видимого світу через «зупинення» його часу. Таким чином навчалися входити в інші виміри оточуючого простору. Дуже схожі техніки ми знаходимо у літературі зі східних бойових мистецтв та з тибетської езотерики. У творах К.Кастанеди про стародавню тольтекську традицію змальовані вправи, що використовувались для увімкнення нагвальної, підсвідомої сторони людини через зупинку внутрішнього діалогу.

Детально можна знайти в книгах Василя Чумаченка, які можна замовити тут:

ШЛЯХ У НЕВИМОВНЕ. АВТОР: ВАСИЛЬ ЧУМАЧЕНКО.

Запорожці… У кого при цьому слові не калатало серце і не здіймалася тепла хвиля у грудях? Воїни, які втілювали у своїй особі все те найкраще, що було притаманне українському народу. Невтомну волю та спрагу до свободи. Непідкупну щирість та спрямованість до правди-істини, за яку гідні були стояти на смерть. Серед загартованих у нескінченних битвах запорожців були і такі, що своїм знанням життя та військової справи виділялися навіть серед них. Це були воїни-кріри або характерники, як звали їх у Запорозькому війську. Про те, що вдалося взнати про їхнє життя, і піде в нас подальша розмова.

КРИК ПУГАЧА

Як і в своїй попередній книзі «Шлях у невимовне», Василь Чумаченко звертається до теми езотеричної культури України, знаходячи в глибинах культурно-історичної спадщини українського етносу першовитоки становлення духовного світу людини. Свої судження автор ґрунтує на розкритті сакрального шляху стародавніх культур, ознаки якого і по сьогодні зберігаються в основних архетипах етнічної культури України.

Українські козацькі характерники пробуджували в собі обдарування бачити невидиме, чути невимовне, читати думки інших, мати здатність поширеного сприйняття світу і осягати поширеною свідомістю таємниці сьогодення, проникати в пройдешнє (минуле) і прийдешнє (майбутнє), набували багато інших найнесподіваніших дивовижних властивостей і здібностей. Відновлене, осучаснене українське козацьке характерництво здатне надати новий поштовх у розвитку науки, культури і мистецтв, стати активною складовою української національної ідеології, усталити провідну роль української громади в українському суспільстві, бути необхідним і важливим чинником переможно-результативної діяльності справді українських національних патріотів, як носіїв культури, що розкриває значення та змістовність того навантаження життя, яке веде до зрілості людської душі і опанування нею знання світу.

ПОЛІТ НІЧНОГО МЕТЕЛИКА

Основним об’єктом досліджень Василя Чумаченка, в авторському доробку якого вже дві видані книги, присвячені пошуку езотеричних витоків етнічної культури українців («Шлях у невимовне».  і  «Крик пугача».  є надбання стародавніх оріїв і їх духовних спадкоємців – характерників Запорозької Січі. Саме з цих джерел черпає автор безцінні свідчення про дивовижне знання сущого, яким володіли наші пращури. Книга «Політ нічного метелика» знайомить читача з мистецтвом ведення земного життя, яке осягалося через розкриття природної здатності людини сприймати тонку цілісну основу світу, що, на думку автора, і є головною сутністю справжньої людини.
Відкриваючи невідомий на сьогодні у широкому загалу обрій пошире­ного сприйняття світу і пов’язаних з ним світоглядних уявлень, автор ставить досить складні для сучасного природознавства питання і пропонує шляхи”‘ їх . вирішення у дуже незвичний для сьогодення спосіб, але саме такий підхід і допомагає включити ту сторону людської сутності, що була до цих пір незнаною для нас. У книзі наводяться також деякі практики, які відкривають шляхи для досягнення сучасною людиною поширених станів свідомості в опануванні нею знання сущого.
Окреслені автором основні засади культурного й духовного виховання справжньої людини, що в сучасних умовах дозволяють здійснити корінний по­ворот у розвитку науки та культури, заслуговують на пильну увагу не лише фахівців з езотерики, а перш за все науковців, освітян, політиків, громадських діячів і широкого кола читачів, яким небайдужа подальша доля українства і всього людства загалом.

Виникли питання з замовленням? Телефонуйте: +38 099 544-77-01

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap