Огляд книг

НА РОЗДОРІЖЖІ. ЯРОСЛАВ ОРІОН

В журбі за майбутнє нашого народу і нашої знедоленої Батьківщини передаємо думаючим читачам оцю першу цьго роду спробу правдивого насвітлення доби християнства в нашій історії. Нарис цей опертий не на видумках, а на фактах. Крім безмежного лиха й роздорів та духової інерції, християнство не дало нам нічого. Й сьогодні веде нас у пропасть. І коли ми його культивуємо добровільно, то це подвійне поневолення, або самознищення. Наше відродження в новій вірі, близькій душі й розуму.

ВІЧНИК. МИРОСЛАВ ДОЧИНЕЦЬ

Це – сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичайної людини. Це – подарунок долі для того, хто запитує себе: «Хто я, звідки я, для чого я? І куди я йду?» Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому Переході з нічого у щось.

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. ПРОСПЕР МЕРІМЕ

Меріме готувався до написання есе про Хмельницького дуже ретельно. Він простудіював усі існуючі на той час історичні праці про Хмельниччину, намагаючись уникнути тенденційності, опрацьовував історичні документи із різних джерел – українських, польських, французьких, російських.

Звичайно, сучасні історики знаходять у праці Меріме багато неточностей та домислів, однак варто мати на увазі, що письменник не ставив за мету передати суху хронологію фактів. Його радше цікавила глибинна мотивація учасників тієї кривавої війни. Меріме симпатизує Гетьманові Богдану та його козакам, які, відстоюючи свою гідність та волю, кинули виклик усій католицькій Європі. У той же час, письменник виказує розуміння польській шляхті, яка щиро захищає освячений церквою світопорядок, у якому немає місця для бунтівних схизматиків.

Власне, саме відсторонення автора, його «нейтралітет» у козацько-шляхетському конфлікті надає твору додаткової цінності і дозволяє українським читачам поглянути на нашу історію під іншим кутом.

Праця П.Меріме «Богдан Хмельницький» побачила світ у 1863 році і набула такої популярності у Франції, що протягом року перевидавалася 4 рази! Більше того, Меріме зумів настільки захопити своїх співвітчизників історією українців, що у травні 1869 року французький Сенат прийняв рішення про впровадження у школах Франції курсу української історії. На жаль, викрути історії самої Франції не дозволили впровадити прийняте рішення в життя – у 1870 році Друга французька імперія припинила своє існування.

НАЦІОКРАТІЯ. МИКОЛА СЦІБОРСЬКИЙ

Основною темою цієї нашої розвідки є націократія, себто концепція державно-політичного й соціяльно-економічного устрою, що її заступай сучасний організований український націоналізм.
Для кращого вияснення ідеологічно-програмових засад націократії та її відмінностей від інших політичних концепцій уважали ми за вказане спинитися також над коротким переглядом питань демократії, соціалізму, комунізму, фашизму й диктатури, що попереджають у цьому збірникові основну тему про націократію.
Працю свою рекомендуємо насамперед увазі провідних націоналістичних кадрів. Обмежений розмір цієї книжки приневолив нас надати розвідці схематичний характер проте сподіємося, що й у такій обробітці вона дає відповідь на ряд актуальних для українського націоналізму питань.

ДЕ ШУКАТИ НАШИХ ІСТОРИЧЧНИХ ТРАДИЦІЙ. ДУХ НАШОЇ ДАВНИНИ. ДМИТРО ДОНЦОВ

Дві праці Дмитра Донцова (1883–1973) — відомого вченого, ідеолога українського націоналізму, мислителя ХХ ст. — написані у 1938–1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась історична доля України; автор окреслює ідеал нової суспільності, ставить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу, формувати еліту високої національної свідомості, державницького мислення, яка прагне безоглядно служити своєму народові. Для студентів, викладачів, держслужбовців, а також для всіх, кому не байдужа доля України.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ РЕНЕСАНС: ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ. ГАЛИНА ЛОЗКО

Розкрито суть філософських понять, пов’язаних з духовно-культурним феноменом етнорелігійного ренесансу. Висвітлено сучасні ідеологічні та духовні засади процесу відродження етнічних релігій (витоків язичництва) у країнах Європи. Розглянуто засади Консервативної революції та Традиціоналізму як предтечі ідеї повернення до власних природних релігійних систем. Визначено риси релігійних систем, зокрема, природності та штучності, політеїзму та монотеїзму. Охарактеризовано видатних постатей українського етнорелігійного ренесансу в європейському контексті

ДОБРОСЛАВ’Я. І. Ф. МУЛЯРЧУК

Доброслав’я розглядається як вчення, як моральна свідомість Українського народу з найдавніших часів, як найстародавніша етична релігія індоєвропейської, арійської цивілізації, колискою якої є Україна. В Доброслав’ї як релігії Добро виступає як найвище божество, а такі категорії як совість, обов’язковість, помірність, працелюбність тощо виступають як іпостасі Бога Добра, поєднані з іпостасями Сварога українського язичництва (Білобог, Коляда, Дана, Стрибог тощо).

ПЕРЕТВОРЕННЯ. СЕРГІЙ ЖИЖКО

У понад шістдесяти есе-нарисах автор апелює до національної пам’яті, свідомості, спонукаючи читача вийти із забуття свого українського єства, здійснити спільне національне зусилля – перетворення духу і поступу, аби стати господарями своєї долі.

КНЯЗІ ТА ПОЛКОВОДЦІ СТАРОДАВНЬОЇ УКРАЇНИ. БОГДАН СУШИНСЬКИЙ

Князі та полководці Стародавньої України ІХ-ХІ століть» – унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу – всього 57 імен – військових та громадсько-політичних діячів Стародавньої України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну історію нашої Вітчизни.
Характерною ознакою есе є те, що автор відходить від традиційних «виразно класових», а також виразно проросійських чи про-польських оцінок діянь князів і полководців, утверджуючи при цьому «український погляд» на безперервність становлення і розвитку української нації та української державності, від першооснов її – до сьогодення, і вступаючи при цьому в безпосередню чи опосередковану полеміку з деякими зарубіжними та вітчизняними істориками.
Книга має велике пізнавальне значення, як для учнів та студентів, так і для вчителів, викладачів ВУЗів, науковців, воїнів Збройних Сил України, всіх, хто цікавиться історією Стародавньої України. Відтак вона є чудовим посібником з патріотичного виховання українського громадянства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap